Wijknieuws

Dankzij een royale gift van Fonds 1818 kon Agora de kwaliteit van de dienstverlening verhogen: in de grote zaal en het leslokaal staan nieuwe stoelen, en de audio-visuele apparatuur (beamer, projectiescherm en geluidsinstallatie) in de grote zaal is vernieuwd. Tijdens de voorjaarsvakantie kon een en ander worden geïnstalleerd.

Jaarvergadering

Op donderdag 30 maart houdt de Wijkvereniging Voorburg -West haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De leden van de wijkvereniging krijgen tijdig een uitnodiging; noteer de datum alvast in uw agenda.

Tentoonstelling werken van cursisten

Sinds zondag 8 januari hangen en staan in verschillende ruimten van Agora werken van de cursisten van de schilder- en boetseercursussen. Iedereen is welkom om de uiteenlopende stijlen en materialen te komen bewonderen. De werken staan en hangen er nog tot eind maart.

Nieuwe cursussen:

Workshops Bloemschikken op donderdagmiddag. Zie onder “alle activiteiten” of “creatief”

Frans voor op vakantie, op 10 donderdagen begin 2023. Zie onder “alle activiteiten” of “talen”.

En verder:

Minibieb. In Agora vindt u een minibieb. Hier kunt u geheel vrijblijvend boeken lenen of achterlaten.

Jeu de boules. Op het trapveld achter Agora is een jeu de boules-baan aangelegd. Het is de bedoeling dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

Schilderen. Op de maandagavond kunt u van 19.30 tot 21.30 u. een schildercursus volgen. Er is nog plaats voor nieuwe cursisten.

U kunt ook kantoorruimte in Agora huren. Geschikt voor kleinschalige adviesdiensten, zoals rechtswinkel of sociale zaken..

Beste wijkbewoners

Beste allemaal,

Het is alweer een tijdje geleden dat wij jullie hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein aan de Westvlietweg. Daarvoor zijn twee trajecten relevant:

  • het Toekomstbeeld van de provincie voor de Vlietzone
  • het Woon-werk akkoord van de provincie met de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg over de behoefte aan en mogelijkheden voor bedrijventerreinen in de regio.

Afgelopen woensdag heeft de provincie het Toekomstbeeld voor de Vlietzone gepresenteerd. Dit wordt de komende weken ook behandeld in de colleges van de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Leiden en de waterschappen Delfland en Rijnland. Het Toekomstbeeld is richtinggevend voor de ruimte die het bedrijventerrein aan de Westvlietweg krijgt voor uitbreiding en ontwikkeling.

Wij denken dat de story-line in de nu gepresenteerde visie goed is. Er staan veel goede zaken in over groen, sport en recreatie en behoud van de cultuur en archeologische waarde van de Vlietzone. Het Toekomstbeeld heeft vijf dragende principes:

  • Robuust watersysteem als sturend principe
  • Een sterke identiteit van de Vlietzone
  • Groen-blauwe dooradering
  • Sterke en zichtbare cultuurhistorische en archeologische basis
  • De vliet als ruimtelijke drager.

Hoewel we tevreden kunnen zijn met deze story-line, is het nog geen gelopen race. Er blijven issues open waar we wel scherp op moeten blijven: 

  • Het bedrijventerrein kan volgens de visie uitbreiden naar achter (pag 73). Er staat: er is een kans op uitbreiding van dit bedrijventerrein richting A4, in combinatie met een kwalitatieve upgrade en modernisering. Ook een circulair bedrijventerrein of het vooropstellen van de maakindustrie is een kans. Er is hier ruimte voor nieuwe initiatieven om werken, leren en innoveren te stimuleren. Voor ons is de vraag hoe zo een uitbreiding uitpakt.
  • Er wordt gesproken over een ‘slow-lane’ aan de Oostzijde van de Vliet. Maar er worden ook nieuwe verkeersstructuren ingericht als alternatief voor zwaar verkeer van het huidige en mogelijk toekomstige bedrijventerrein Westvlietweg (pag. 77). Wat betekent dit precies en wat doet dit met de verkeersveiligheid.
  • Ook kunnen verschillende bedrijventerreinen met elkaar verbonden worden d.m.v. een verbinding onder de A12 en A4 (pag 73). Wat betekent een dergelijke ontsluiting voor het profiel van het bedrijventerrein?

Er ligt dus een Toekomstbeeld met een goede richting, maar het is nog geen gelopen race. Belangrijk is nu ook wat er de komende maanden in het Woon-werk akkoord zal worden afgesproken. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente Den Haag. Zodra wij daar meer informatie hebben, informeren we jullie weer,

Met vriendelijke groet

Norbert van den Hove, Koen van Deudekom, Rutgers Steyerberg, Liesbeth Olierook, Mark van der Elst, Engin demirel, Pieter van der Toorn, Chris Westerman, Stan de Muijnck.