Wijknieuws

In en rond Agora

Open Dag op zondag 25 augustus

Iedereen is welkom!

Zondag 25 augustus organiseren wij van 14.00 tot 16.00 uur weer een Open Dag in Cultureel centrum Agora. Op die dag kunnen belangstellenden kennis nemen van het grote aanbod aan activiteiten. Van sommige cursussen zal de docent aanwezig zijn, zodat u nadere informatie kunt vragen en uitleg kunt krijgen over het cursusmateriaal. Ook zullen er producten van eerdere cursussen worden getoond, zoals schilderijen en boetseerwerken.

Bent u niet in de gelegenheid om bij de Open dag te zijn, dan kunt u ook op de startdatum van een cursus waarvoor u belangstelling hebt, komen kijken.

Minibieb. In Agora vindt u een minibieb. Hier kunt u geheel vrijblijvend boeken lenen of achterlaten.

Jeu de boules. Op het trapveld achter Agora is een jeu de boules-baan aangelegd. Het is de bedoeling dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

U kunt ook kantoorruimte in Agora huren. Geschikt voor kleinschalige adviesdiensten, zoals rechtswinkel of sociale zaken..

Ontwikkeling Vlietzone

Geachte leden van de Commissie Ruimte
Namens de 251 huishoudens en dus ca. 600 inwoners van Den Haag, Voorburg,
Leidschendam en Rijswijk die wij vertegenwoordigen, hebben wij eerder onze zorgen geuit
over de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein aan de Westvlietweg in de Vlietzone.
Het onderwerp staat op de vergadering van de Commissie Ruimte van woensdag 28
februari.
Bij de stukken voor het overleg zit het visiedocument voor de ontwikkeling van de Vlietzone.
Het is goed dat deze visie benadrukt dat de Vlietzone een gebied is voor de inwoners in de
regio en waar zij kunnen ontspannen (recreatie en sport), genieten van water, groen en
cultuurhistorie. Zo kan het gebied ook bijdragen aan het tegengaan van hittestress.
De visie gaat over de opgaven voor wonen, werken, energie en klimaat. Een belangrijke
randvoorwaarde hiervoor is dat dit goed geïntegreerd kan worden met andere functies,
zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, recreatie en sport. De gemeente Leiden geeft voor haar
deel van de Vlietzone een helder statement: dat deel van de Vlietzone blijft groen! Als
bewoners vinden wij het belangrijk dat er eenzelfde soort duidelijk statement komt voor de
Vlietzoom èn het West Vliet bedrijventerrein in het bijzonder: alleen een ontwikkeling die
past bij een gezonde en veilige woonomgeving voor de bewoners en die past bij groen,
recreatief, sport en een cultuurhistorische bestemming: duidelijk, helder en passend!
In de brief van de gemeente wordt gesproken over ‘punten van kritiek’ op het
Toekomstplan voor de Vlietzone. Punten van kritiek die wij niet herkennen. Het College
geeft in haar brief wederom aan dat economie en bedrijvigheid ontbreken in het
Toekomstbeeld. Er wordt gesproken over een plan voor het revitaliseren en intensiveren
van het bedrijventerrein op de Westvlietweg, zonder dat er duidelijke kaders voor de
directe woonomgeving worden meegegeven. En zonder dat de plaatsing van Hoge Milieu
Categorie bedrijvigheid expliciet wordt uitgesloten. Het is verontrustend dat wij daar als
direct omwonenden van het bedrijventerrein keer op keer op moeten wijzen. Hiermee komt
onze woon- en leefomgeving zwaar onder druk. Dit leidt tot milieuschade, gaat het ten
koste van onze veiligheid en gezondheid en verzorgt grote overlast en planschade. Het niet
meegeven van deze duidelijke kaders is een onacceptabele weg wat ons betreft.
De brief van de gemeente sluit niet aan bij de wensen die de Gemeenteraad van Den Haag
eerder heeft uitgesproken: de ambities in de Vlietzone op het gebied van natuur, sport en
recreatie zijn niet te combineren met het eventueel uitbreiden van het West-Vliet
bedrijventerrein. Hoe wil het college de in de brief genoemde intensivering van het
bedrijventerrein combineren met haar ambitie op natuur, wonen en recreatie & sport?
Het is ondenkbaar dat wordt ingezet op een ontwikkeling, die ten koste gaat van onze
veiligheid, gezondheid en leefomgeving. En we benadrukken nogmaals, niet alleen die van
ons, maar ook die van de toekomstige inwoners van de Binckhorst zelf.
Wij roepen het college dan ook op:

 • Geef heldere kaders mee voor het bedrijventerrein: Geen Hoge Milieu Categorie
  bedrijven, afvalcentrale, hoogbouw, windmolens of haven. Wel innovatieve

kleinschalige, duurzame, circulaire bedrijven die passen bij groen, recreatie, sport en
wonen.

 • Breng geen grootstedelijke problemen in het gebied, die het groene en cultuur
  historische karakter langs de Vliet aantasten.
  Namens alle ca. 600 bewoners van Den Haag, Voorburg, Leidschendam en Rijswijk,
  Met vriendelijke groet,
  Norbert van den Hove, Liesbeth Olierook, Mark van der Elst, Koen van Deudekom, Pieter
  van der Toorn, Chris Westerman, Engin Demirel, Rutger Steyerberg, Stan de Muijnck