Home

Welkom op de website van de Wijkvereniging Voorburg-West..

Dit is de website van de Wijkvereniging Voorburg-West.

De wijkvereniging, opgericht op 16 juni 1975, heeft volgens haar statuten ten doel: de bevordering van de leefbaarheid in de ruimste zin in de wijk Voorburg-West. De wijkvereniging doet dat door:

– het behartigen van de belangen van de wijkbewoners, bijvoorbeeld met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De dreigende aanleg van een “Rotterdamse Baan” over het grondgebied van Voorburg-West was immers de aanleiding voor het oprichten van de wijkvereniging.

– het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten in Cultureel centrum Agora, waarin ruimte is voor ontmoeting en voor eenmalige of meerdaagse workshops, cursussen en andere activiteiten op het gebied van sport, spel, dans, ontspanning, creativiteit, koken, taal en cultuur voor alle leeftijden.

– het uitbrengen van een wijkkrant. Deze verschijnt eenmaal per jaar in de zomer en bevat, naast algemene wetenswaardigheden, een overzicht van de activiteiten in en rond Agora in het nieuwe seizoen, dat loopt van september tot juli. De wijkkrant wordt bezorgd bij alle inwoners van de wijk en is beschikbaar voor degenen die Agora bezoeken voor een cursus of andere activiteit. Exemplaren van de wijkkrant zijn altijd verkrijgbaar in het cultureel centrum.

– het doen plaatsen van advertenties of persberichten in de lokale kranten om te wijzen op nieuwe activiteiten en andere belangwekkende ontwikkelingen.

Activiteiten
Een overzicht van de regelmatig terugkerende activiteiten vindt u onder de knop “alle activiteiten”. Daaronder zitten er knoppen voor de verschillende soorten van activiteiten. Onder de knop “toelichting” vindt u een toelichting op de verschillende activiteiten. Een korte toelichting vindt u ook wanneer u op de afbeelding van een activiteit klikt. U kunt zich aanmelden voor een activiteit via de knop “winkelwagen” bij de gewenste activiteit. Degenen die in het lopende jaar een cursus volgen en deze in het volgende jaar willen voortzetten, worden verzocht zich daarvoor uitdrukkelijk na afloop van de lopende cursus (vanaf 1 juli) aan te melden.

Eenmalige activiteiten staan onder de knop “wijknieuws”.

Huur van Cultureel centrum Agora

U kunt de afzonderlijke ruimten in het cultureel centrum huren; er zijn lokalen voor het geven van cursussen, maar er is ook kantoorruimte voor kleinschalige adviesdiensten. Verder is ook heel Agora op aanvraag te huur, onder meer de eerste zondag van de maand. Klik op de knop zalen verhuur voor meer informatie.

Agora is in het seizoen 2024 – 2025 dicht tijdens de volgende vakanties:

Herfstvakantie van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november

Kerstvakantie van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Voorjaarsvakantie van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 

Meivakantie van maandag 21 april (Tweede Paasdag) t/m vrijdag 2 mei

Bevrijdingsdag maandag 5 mei

Hemelvaartsdag donderdag 29 en vrijdag 30 mei

Tweede Pinksterdag maandag 9 juni

 Zomervakantie begint op maandag 21 juli