Maandag 12.00-16.45 uur
Cursussen Kunstgeschiedenis
inl. www.wijzerinkunstgeschiedenis.nl